I jízda na lyžích či snowboardu může být bezpečná

Vážná zranění. Zranění s trvalými následky či neslučitelná se životem. Stále častěji slýcháte tyto pojmy, a to zejména v zimním období, kdy je především lyžařská sezóna v plném proudu? Patříte k těm, kteří se vyhýbají lyžování či snowboardingu na přeplněných sjezdovkách, protože máte obavy o své zdraví? Pokud každý účastník sjezdovky bude dodržovat uvedená pravidla, můžete si zimní sporty naplno užít i zde.

Ohleduplnost především

Základním pravidlem pro bezpečí na sjezdovce je ohleduplnost. Ne každý lyžař či snowboardista umí perfektně ovládat své lyže či snowboard anebo se jejich používání teprve učí. Proto byste se měli vždy chovat tak, aby nebylo ohroženo zdraví nebo dokonce život člověka.

Uzpůsobení rychlosti

Jelikož na některých sjezdovkách je sportovců mnoho, i tak je důležité dodržovat přiměřené odstupy od nich. Nikdy není vyloučen pád osoby před vámi. Předejdete tak možným nepříjemnostem.

S tímto je také spojena rychlost, kterou jezdíte. Tuto uzpůsobte tak, abyste byli schopni zastavit při výskytu nebezpečí. Rychlost sjezdu uzpůsobte také dle ostatních podmínek jako je například viditelnost, terén, kvalita sněhu apod. Počasí na horách je velmi proměnlivé a může se změnit jako mávnutím kouzelného proutku.

Předjíždět je možné z kterékoli strany, ale zároveň musíte poskytnout dostatek místa předjížděné osobě a neomezovat ji.

Rozhlížení se

Dalším důležitým pravidlem je rozhlížení se, a to zejména při vjíždění do sjezdové trati. Pokud jste zastavili a chystáte se opětovně rozjet, důkladně se po okolí rozhlédněte, ať někomu tzv. „nevlétnete“ do cesty.

Co se týká samotného zastavování, tak toto provádějte jen v těch nejdůležitějších případech a na přehledných úsecích trati. Při pádu je nutné se v co nejkratším intervalu zvednou nebo se dostat alespoň na okraj sjezdovky, abyste neblokovali ostatní osoby na sjezdovce.

Značení a signalizace

Jako účastníci provozu na sjezdovce jste povinni řídit se značkami, ale i signalizací. Značky jsou používány zejména k označení obtížnosti dané sjezdové trati. Nepřeceňujte své schopnosti a sjíždějte trasy, na které si troufnete a jste si jisti, že jejich sjezd zvládnete.

Neujíždějte od nehody

V případě, že jste účastníkem nehody anebo jste ji pouze spatřili, vaší povinností je v případě potřeby poskytnout první pomoc v rámci svých schopností. Toto je totožné jako při jakékoli jiné nehodě i mimo sjezdovku.

Místo nehody označte například zkříženými lyžemi či hůlkami zapíchnutými ve sněhu. Při nehodě jste dále povinni prokázat svou totožnost platnými doklady.

Používejte helmu

Ačkoliv helma na hlavě je mnohdy velmi nepohodlná, noste ji! Již nesčetněkrát dokázala zachránit lidský život nejen na lyžích. Některé helmy mají také brýle, které jsou k lyžování více než vhodné. Osoby do 18-ti let jsou povinny helmu nosit, avšak pokud chcete jezdit s klidem v duši, noste ji bez ohledu na váš věk.