Co je to dračí smyčka?

Dračí smyčka je způsob vytvoření uzlu na lanu. S dračí smyčkou se starší generace pravděpodobně setkala, protože byla vždy součástí nejrůznějších táborů a kurzů. V dnešní době tomu již tak není a lze narazit na osoby, které se s dračí smyčkou ještě nesetkaly.

Dračí smyčka je uzel, který se využívá především v horolezectví. Tento uzel se ale může v některých případech rozvázat, a proto se dnes v horolezectví využívají jeho další varianty s pojistkou, popřípadě se vytváří dvojitá dračí smyčka.

Ukázka vázání dračí smyčky video