BMI – Tabulka

BMI Váhová kategorie Zdravotní rizika
méne než 18,5 podváha vysoká
18,5 – 24,9 ideální váha minimální
25,0 – 29,9 nadváha nízká
30,0 – 34,9 obezita zvýšená
35,0 – 39,9 závažná obezita vysoká
40,0 a více těžká obezita velmi vysoká

pro Sportování